Artykuł popularyzatorski

Napisałem do sieciowego periodyku miłośników fantastyki (sic!) pt. Fahrenheit artykuł popla... popularyta... populazyta... popularyzatorski o stenografii, pod tytułem "Stenografia, sztuka zapoznana". Wyłożyłem w nim, na ok. 40 tysiącach znaków to, co można znaleźć na stronie głównej i okolicach, ale treściwiej i chyba lepiej - zawszeć to człowiek lepiej się stara, jak wie, że jego tekst zostanie zrecenzowany.

Zapraszam do lektury. Można go przeczytać tutaj.

Komentarze

Popularne posty