Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2011

Łatwa stenografia niemiecka

Stiefografie jako tajemne pismo

Żywa Stiefografia w Niemczech

Dyktandynka austriacka

Stenografia a kaligrafia - komentarz

Stenografia a kaligrafia - artykuł

Autor pojęcia "stenologia"

Józef Poliński o stenografii wg Lecha Klewżyca

Zapowiedzi, skojarzenia, poszukiwania

Pisanie odręczne - zmierzch zabytku, czy cywilizacji? Proroctwo rodem z SF.

Stemi - podgląd

Stemi dojrzewa

Liniatura do ćwiczeń

Porady dla adeptów stenografii